Rentepercentages.info


Actuele rentestanden Euribor

De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het rentepercentage waartegen Europese banken, uitgaande van een uitstekende credit rating, elkaar geld uitlenen. Een bank die door andere banken als minder solvabel wordt beschouwd, zal een hogere rente moeten betalen. De Euribor wordt ook wel de Europese interbancaire rente genoemd.

DatumEenmandsDriemaandsZesmaandsTwaalfmaands

Bron: DNB, ECB. Onder voorbehoud van fouten.

Bekijk ook de rentepercentages op spaarrekeningen.